Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2020Publikace CZEMPWSP 2019LMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

EDBM – elektrodialýza s bipolární membránou

Na rozdíl od konvenční elektrodialýzy se používá ke štěpení solí na příslušné kyseliny a báze.

Tímto procesem se zabývají: