Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2020Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembrána

EDI – elektrodeionizace

Elektrodeionizace je proces, kombinující elektrodialýzu a výměnu iontů vedoucí k odsolení vody za současné regenerace měničů iontů elektrickým proudem.

Tímto procesem se zabývají: