Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2019Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

EDI – elektrodeionizace

Elektrodeionizace je proces, kombinující elektrodialýzu a výměnu iontů vedoucí k odsolení vody za současné regenerace měničů iontů elektrickým proudem.

Tímto procesem se zabývají: