Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2019Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

MF – mikrofiltrace

Tlaková membránová operace, při které se oddělují částice o velikosti 0,1 μm až 10 μm průchodem mikroporézní membránou. 

Tímto procesem se zabývají: