Czemp

Česká membránová platforma
MEMPROPO 2023Publikace CZEMPWSP 2023ZařízeníPlochaMembrána

ED – elektrodialýza

Elektrodialýza (ED) patří do skupiny tzv. elektromembránových procesů, při kterých dochází k separaci záporně nabitých částic od kladně nabitých podle jejich migrace k příslušným elektrodám. K řízení této migrace slouží iontoměničové membrány, kterými je transportován jen určitý druh iontů, podle jejich náboje.

Tímto procesem se zabývají: