Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Ohlédnutí za 4. ročníkem workshopu studentských prací

31. říjen 2016 - 9:48 -- MS
Kategorie článku: 

Dne 12.10.2016 se v Membránovém inovačním centru (MIC) společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem konal již 4. ročník Workshopu studentských prací. Velké poděkování patří všem, kteří tuto podpořili.

 

 

Partneři
- MemBrain s.r.o.
- Nové technologie – Výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni
- Technická univerzita v Liberci
- Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
- Ústav chemických procesů AV ČR, v.vi.
- Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
- Vysoká škola chemicko-technologická Praha

Sponzoři
- MEGA a.s.
- Město Česká Lípa
- Město Stráž pod Ralskem

Hlavním tématem workshopu byly membrány a membránové procesy s dílčími podtématy:
- membrány a membránové materiály,
- tlakové membránové procesy,
- elektromembránové procesy,
- separace plynů a par, pervaporace,
- membránové reaktory a bioreaktory,
- ostatní (nanomateriály, marketingové studie).

V průběhu workshopu studenti představili 33 příslěvků - 10 formou ústních přednášek, 23 příspěvků bylo představeno formou posterů. V těchto příspěvcích studenti prezentovali výsledky své práce, kterých dosáhli v rámci svého studia na VŠ či studentském programu v MIC. Kvalitu prací hodnotila komise, složená z odborníků v oblasti membránových procesů v čele s doc. Jiřím Caklem, CSc. z Univerzity Pardubice. V rámci workshopu byl vydán tištěný sborník příspěvků (ukázka zde), který byl doplněn CD s abstrakty a plnými texty přednášek.

V závěru workshopu byla udělena ocenění za nejlepší ústní prezentace ve dvou kategoriích – krátkodobé práce (SVOČ, výsledky odborných praxí/stáží), dlouhodobé práce (bakalářské, diplomové a disertační práce) a za postery. Dále byla vyhlášena speciální cena „Cena potenciálního zaměstnavatele“, kterou za společnost MEGA a.s předala Mgr. Světlana Adamová. Ocenění studenti získali finanční a věcné ceny.

Hlavním přínosem pro účastníky workshopu bylo získání zkušenosti s prezentací a obhájením výsledků své práce před odborným publikem, navázání nových kontaktů a nabytí zkušeností z oblasti výzkumu, vývoje a aplikacemi v oboru membránových procesů.

Oceněné práce:

Ústní prezentace – krátkodobá práce
Jiří Ullsperger „PROPERTIES OF POLYMER SOLUTIONS INTENDED FOR FORMATION OF HOLLOW FIBRES MEMBRANES BY INVERSION PHASE PROCESS“ (VŠCHT Praha)

Ústní prezentace – dlouhodobá práce
Jiří Charvát „STUDY OF MEMBRANES AND MONITORING OF ELECTROLYTE COMPOSITION FOR VANADIUM REDOX FLOW BATTERY“ (VŠCHT Praha)

Poster
Kateřina Nečasová „CRUDE GLYCERIN PURIFICATION BY SULFURIC ACID AND ELECTRODIALYSIS“ (Univerzita Pardubice)

Cena potencionálního zaměstnavatele
Vojtěch Šarafín „REGENERATION OF CLEANING SOLUTIONS AFTER CHEMICAL CLEANING OF ELECTRODIALYSIS DEVICE BY USING EDBM“ (Univerzita Palackého v Olomouci)

Všem účastníkům děkujeme za profesionální přístup k této akci a těšíme se na shledanou při dalším ročníku.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(z)czemp.cz

...