Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2020Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembrána

Seminář Tlakové membránové procesy

Česká membránová platforma, z.s. ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, Fakultou chemicko-technologickou, uspořádala seminář Tlakové membránové procesy, který se uskutečnil 26. listopadu 2019 na Univerzitě Pardubice, Fakultě chemicko-technologické.

Na semináři ve svých prvních dvou přednáškách prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. , vedoucí Ústavu environmentálního a chemického inženýrství , představil  základy tlakových membránových procesů. V první přednášce Membránové separační metody byla podána klasifikace tlakových membránových procesů a základní chemicko-inženýrský popis těchto procesů. V druhé přednášce  Principy a aplikace mikrofiltrace, ultrafiltrace byly představeny postupy pro tento segment tlakových membránových procesů.  S  vybranými aplikacemi tlakových membránových procesů seznámil účastníky semináře Ing. Jiří Cuhorka, Ph.D. a na závěr byli účastníci seznámeni s metodami  intenzifikace membránových procesů, které opět přednesl prof. Mikulášek. Semináře se zúčastnilo téměř 20 účastníků z řad průmyslu i vysokých škol a proběhla na něm i zajímavá diskuse. Česká membránová platforma děkuje prof. Mikuláškovi za nabídku prostor. Tento typ semináře , který seznamuje účastníky se základy tlakových membránových procesů, zcela jistě nebyl poslední svého druhu.