Czemp

Česká membránová platforma
MEMPROPO 2023Publikace CZEMPWSP 2023ZařízeníPlochaMembrána

Prodloužení termínu pro příjem abstraktů - WSP 2023

Již 11. ročník Workshopu studentských prací se uskuteční 19. října 2023 v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem. I letošní ročník se bude, stejně jako v minulosti, věnovat tématům spojených s úpravou a recyklací odpadních vod, která je jedním z hlavních světových témat budoucnosti.

Studentům, ale nejen jim, nabízíme možnost prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových i dizertačních prací a výsledky studentských odborných praxí/stáží zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů a úpravy a recyklace odpadních vod formou ústních prezentací a posterů. 

Kvalitu prací bude hodnotit komise složená z odborníků z oblasti membránových procesů pod vedením doc. Ing. Pavla Izáka, Ph.D., DSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

K účasti na WSP 2023 se prosím registrujete vyplněním tohoto formuláře, termín pro zasílání abstraktů byl prodloužen do 22. září 2023 a abstrakty zasílejte na adresu conference@czemp.cz

K zaslání abstraktů využijte vzory příloh, které jsou v příloze níže.