Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Filtrovat subjekty

ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, V.V.I.

Sféra: 
Akademická sféra
Členství v CZEMP: 
Ano
Adresa: 

Oddělení polymerních membrán
Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6 - Břevnov

Kontaktní osoba: 
RNDr. František Rypáček

Ústav makromolekulární chemie AV ČR je pracovištěm Akademie věd České republiky s padesátiletou tradicí. Vědecká oddělení ústavu při řešení projektů navazují na dosavadní výsledky badatelského výzkumu a jejich převedení do aplikačních výstupů v několika směrech lidské činnosti. Výzkumné skupiny řeší projekty v rámci vědeckého záměru pracoviště a jsou zapojeny do široké grantové spolupráce tuzemské i mezinárodní. Ústav, resp. jeho pracovníci jsou řešiteli a spoluřešiteli řady projektů podporovaných tuzemskými grantovými agenturami i projektů evropského formátu v rámci evropských FP6 a FP7, projektů NATO a dvoustranných dohod na vládní úrovni. Nedílnou součástí odborných aktivit je výchova mladých specialistů v rámci kooperace s vysokými školami formou přednášek a seminářů pro posluchače základního studia a především zajištěním postgraduálního doktorského studia.