Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Filtrovat subjekty

KEMIFLOC, a.s.

Sféra: 
Průmyslová sféra
Členství v CZEMP: 
Ne
Adresa: 

nábř. Dr. E. Beneše 24
750 62 Přerov

Telefon: 
581 701 933
Kontaktní osoba: 
Ing. Michal Novák

Akciová společnost Kemifloc má dlouholetou tradici ve výrobě a aplikaci chemikálií pro úpravu a čištění vod. Výroba hlavního produktu společnosti, síranu železitého, byla zahájena v tehdejším závodě PREFLOC přerovské PRECHEZY v roce 1989. V rámci privatizačního procesu byl závod v roce 1993 vyčleněn do samostatné akciové společnosti, majoritní podíl byl odprodán finské společnosti Kemira, která je celosvětově největším producentem chemikálií pro úpravu a čištění vod. Samostatně začal Kemifloc působit od počátku dubna roku 1994 a postupně se stal největším výrobcem železitých koagulantů ve střední Evropě.

Za dobu svého působení na trhu Kemifloc významně přispěl k rozšíření technologie chemického srážení zejména v komunálních čistírnách odpadních vod, čímž se výrazně zvýšila efektivita čistírenských procesů.

V obchodní sféře se Kemifloc specializuje na prodej nejen základních anorganických koagulantů, ale i dalších chemikálií na úpravu pitných a technologických vod a čištění odpadních komunálních i průmyslových vod. Kromě vlastních výrobků společnost dodává i další produkty ze sortimentu mateřské společnosti Kemira Municipal & Industrial.