Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Filtrovat subjekty

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních systémů

Sféra: 
Akademická sféra
Členství v CZEMP: 
Ano
Adresa: 

Třída Tomáše Bati 5678
760 01 Zlín

 

Telefon: 
576 038 029
Kontaktní osoba: 
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) spolupracuje s významnými průmyslovými nejenom na úrovni regionu, ale také v zahraničí. Zapojuje se do řešení společných projektů aplikovaného výzkumu případně řeší úkoly smluvního výzkumu. UTB rozvíjí spolupráci také s významnými zahraničními univerzitami a je aktivním členem řady klastrových asociací.

Centrum polymerních systémů (CPS)