Czemp

Czech Membrane Platform
MEMPUR 2023Publikace CZEMPWSP 2023ZařízeníMEMPROPO 2023PlochaMembrána

GS – separace plynů

Separace plynů je operace, při které dochází k dělení plynů dle velikosti molekul, rozpustnosti v membráně, difuzivity.

Tímto procesem se zabývají: