Czemp

Czech Membrane Platform
MELPRO 2022Publikace CZEMPMEMPROPO 2022ZařízeníWSP_2022Membrána

GS – separace plynů

Separace plynů je operace, při které dochází k dělení plynů dle velikosti molekul, rozpustnosti v membráně, difuzivity.

Tímto procesem se zabývají: