Czemp

Czech Membrane Platform
Publikace CZEMPWorkshop studentských prací 2020ZařízeníMembrána

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Sféra: 
Akademická sféra
Členství v CZEMP: 
Ne
Kontaktní osoba: 
PhDr. Martin Tomáš,Ph.D.
Správce subjektu: 

Západočeská univerzita v Plzni je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má v současné době osm fakult s více než 60 katedrami a tři vysokoškolské ústavy. Téměř 16 000 studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přičemž samozřejmostí je možnost výběru formy studia v podobě prezenční, kombinované nebo distanční.