Czemp

Czech Membrane Platform
MEMPUR 2023Publikace CZEMPWSP 2023ZařízeníMEMPROPO 2023PlochaMembrána

Filtrovat subjekty

ORLEN UniCRE, a.s.

Sféra: 
Akademická sféra
Průmyslová sféra
Členství v CZEMP: 
Ano
Adresa: 

ORLEN UniCRE, a.s.
Revoluční 1521/84
400 01 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: 
Doc. Ing. Jaromír LEDERER, CSc.

ORLEN UniCRE, a.s. je samostatným právním subjektem, jehož hlavním posláním je vědeckovýzkumná činnost a poskytnutí podpory chemickému průmyslu v oblastech jejich hlavních výzkumných aktivit.

Mezi hlavní cíle UniCRE patří: