Czemp

Czech Membrane Platform
MELPRO 2022Publikace CZEMPMEMPROPO 2022ZařízeníWSP_2022Membrána

PV – pervaporace

Operace, při které se kapalná směs organických látek dělí průchodem membránou do vakua nebo nosného plynu na principu různé rozpustnosti a rychlosti migrace par směsi membránou; nástřik i retentát jsou kapalné fáze, permeát je ve fázi plynné.

Tímto procesem se zabývají: