Czemp

Czech Membrane Platform
MELPRO 2022Publikace CZEMPMEMPROPO 2022ZařízeníWSP_2022Membrána

EDI – elektrodeionizace

Elektrodeionizace je proces, kombinující elektrodialýzu a výměnu iontů vedoucí k odsolení vody za současné regenerace měničů iontů elektrickým proudem.

Tímto procesem se zabývají: