Czemp

Czech Membrane Platform
MEMPUR 2019Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

Prezentace - nedílná součást vědecké práce

Seminar
04. October 2017
Place: 
Czech Republic
Místo konání: 
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická