Czemp

Czech Membrane Platform
MELPRO 2022Publikace CZEMPMEMPROPO 2022ZařízeníWSP_2022Membrána

FAKULTA CHEMICKO-INŽENÝRSKÁ (FCHI)

Sféra: 
Akademická sféra
Členství v CZEMP: 
Ano