Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2021Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembrána

Workshop MEMPROPO 2020

Workshop
15. říjen 2020
Země konání: 
ČR
Místo konání: 
Praha

Dne 15. října 2020 se na VŠCHT Praha, v knihovně Ústavu technologie vody a prostředí, koná již 6. ročník workshopu MEMPROPO 2020, který pořádá Česká membránová platforma, z.s. ve spolupráci s VŠCHT Praha, s finanční a organizační podporou České technologické platformy pro potraviny. Tentokrát bude workshop zaměřen na čištění odpadních vod.