Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2021Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembrána

Workshop: EIC Akcelerátor – jak na projektovou žádost?

Workshop
08. září 2020
Země konání: 
ČR
Místo konání: 
Technologické centrum AV ČR, Ve struhách 27, Praha 6, zasedací místnost Labe

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 8. září 2020 školení, jehož cílem je přiblížit žadatelům nástroj EIC Akcelerátor, představit podobu projektové žádosti a zásady jejího zpracování pro poslední uzávěrku v programu Horizont 2020, která proběhne 7. října. Nástroj EIC Akcelerátor je zaměřen na podporu výhradně malých a středních podniků usilujících o mezinárodní komerční uplatnění vysoce rizikového inovačního řešení s potenciálem výrazného dopadu na růst podniku (scale-up) a fungování trhu, tzv. highrisk, high-potential. Žadatelům je poskytována možnost využít financování prostřednictvím kombinace grantu a finančního nástroje (ekvity).

Cílem školení je představit hlavní zásady nástroje, možnosti financování, které nabízí a upozornit na klíčové oblasti, které by žadatelé neměli opomenout. Dále se zaměří na jednotlivé části žádosti včetně příloh a na tipy, jak tyto části zpracovat. Bude rovněž nastíněn výhled na pokračování EIC Akcelerátoru pod programem Horizont Evropa. Účastníci budou mít možnost individuální konzultace s přednášejícími.

REGISTRACE

Program