Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2022Publikace CZEMPMEMPROPO 2022ZařízeníWSP_2022Membrána

VP – separace par

Průnik páry, přechod z parního do jiného parního prostředí.

Tímto procesem se zabývají: