Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2023Publikace CZEMPWSP 2023ZařízeníMEMPROPO 2023PlochaMembrána

VP – separace par

Průnik páry, přechod z parního do jiného parního prostředí.

Tímto procesem se zabývají: