Czemp

Česká membránová platforma
Workshop studentských prací 2020MELPRO 2020Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembrána

NF – nanofiltrace

Tlaková membránová operace, při které se oddělují částice o rozměru pod 2 nm, příp. s relativní molární hmotností 200 – 1000; principiálně se podobá reverzní osmóze, pracuje však s membránami o větší porozitě než RO a s nižšími tlaky (0,6 – 1,0 MPa ); zásadní odlišení spočívá ve schopnosti nanofiltračních membrán selektivně zachycovat polyvalentní ionty a částečně propouštět jednomocné ionty.

Tímto procesem se zabývají: