Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2021Publikace CZEMPWorkshop studentských prací 2020ZařízeníMembrána

LM – kapalné membrány

Kapalná fáze nemísitelná s jinými dvěma fázemi a fungující jako permselektivní membrána mezi nimi; může být zakotvená nebo volná.

Tímto procesem se zabývají: