Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2022Publikace CZEMPMEMPROPO 2022ZařízeníWSP_2022Membrána

LM – kapalné membrány

Kapalná fáze nemísitelná s jinými dvěma fázemi a fungující jako permselektivní membrána mezi nimi; může být zakotvená nebo volná.

Tímto procesem se zabývají: