Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2023Publikace CZEMPWSP 2023ZařízeníMEMPROPO 2023PlochaMembrána

LM – kapalné membrány

Kapalná fáze nemísitelná s jinými dvěma fázemi a fungující jako permselektivní membrána mezi nimi; může být zakotvená nebo volná.

Tímto procesem se zabývají: