Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2020Publikace CZEMPWSP 2019LMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

MEMBRÁNOVÉ PROCESY

Publikace MEMBRÁNOVÉ PROCESY je určena všem pracovníkům, kteří se zabývají možnostmi využití membránových procesů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a studentům přírodovědných a technických oborů. V devíti kapitolách kniha pojednává o teorii transportu látek membránami, membránových materiálech, tlakových membránových procesech (elektrodialýze, elektrodeionizaci, elektrolýze, elektroforéze, palivových článcích), membránových reaktorech a vybraných difúzních procesech (separaci plynů a par, pervaporaci, difúzní dialýze).

Příčinou rychlého rozvoje membránových procesů jsou, vedle ekologických a energetických důvodů, také požadavky chemického, petrochemického, farmaceutického i potravinářského průmyslu. Rozvoj elektrotechnického průmyslu v minulém století byl podmíněn vývojem reverzně osmotické technologie pro získání ultračisté vody. Použití membránových procesů při odsolování mořské vody bude v budoucnosti řešit problém nedostatku pitné vody. Rovněž rozvoj biotechnologií obecně není možný bez rozvoje membránových procesů. Membránové procesy jsou právem považovány za technologii 21. století.

V devíti kapitolách kniha pojednává o teorii transportu látek membránami, membránových materiálech, tlakových membránových procesech (elektrodialýze, elektrodeionizaci, elektrolýze, elektroforéze, palivových článcích), membránových reaktorech a vybraných difúzních procesech (separaci plynů a par, pervaporaci, difúzní dialýze).

Cena knihy je 1 100 Kč včetně DPH 10%, poštovné a balné 89 Kč vč. DPH

ISBN: 978-80-7080-808-5

Bližší informace a objednávky na adrese: info@czemp.cz nebona telefonu +420 724 959 544