Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2020Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembrána

Membránové procesy

 
15.06.2012 - 15:20 - News, Membránové procesy

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín konání specializované konference „Electromembrane processes and materials“- ELMEMPRO, která se koná ve dnech 26.-29.8.2012 v Českém Krumlově. Jedná se o mezinárodní konferenci pořádanou jako Satellite Meeting of the 63rd ISE Annual Meeting (International Society of Electrochemistry), jejímž hlavním tématem jsou elektromembránové procesy a jejich aplikace. Česká membránová platforma je spoluorganizátorem této akce.

01.06.2012 - 13:35 - News, Membránové procesy, Vzdělávání, Semináře

Ve dnech 10.5.-11.5.2012 se v Praze konal dvoudenní seminář s názvem Separace plynů a par. Akci pořádala Česká membránová platforma v rámci projektu „ARoMem“ – Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti . Hlavním garantem semináře byl Ing. Pavel Izák, PhD. z Ústavu chemických procesů AV ČR. Úspěšnost semináře podtrhují zajímavá témata přednášejících i zájem 50 účastníků z řad studentů, akademických pracovníků i zástupců průmyslové sféry. Součástí článku jsou prezentace ke stažení a fotogalerie.

05.04.2012 - 08:24 - News, Membránové procesy, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma pořádá ve dnech 10.-11. května 2012 v Praze na dvoudenní seminář zaměřený na separace plynů a par membránovými procesy.

02.03.2012 - 13:35 - News, Membránové procesy, Projekty

Česká membránová platforma, působící v České Lípě, zahájila v říjnu 2011 realizaci projektu „Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti“ (ARoMem). Projekt je řešený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Předpokládaná doba realizace projektu je 36 měsíců.

Stránky