Czemp

Česká membránová platforma
Publikace CZEMPZařízeníMembránaPlocha

Filtrovat subjekty

Česká membránová platforma, z.s.

Členění subjektů: 
Členství v CZEMP: 
Ne
Adresa: 

Mánesova 1580/17, 470 01 Česká Lípa,
Česká republika
e-mail: info@czemp.cz

Výkonný ředitel:

Ing. Miroslav Strnad
T: +420 724 959 544
E: info(at)czemp.cz

 

Projektoví manažeři:

Ing. Blanka Košťálová
T: +420 724 865 177
E: blanka.kostalova(at)czemp.cz         

 

Ing. Jan Bartoň, CSc.
T: +420 725 103 963
E: jan.barton(at)czemp.cz

Členství v profesních organizacích: 
European membrane house
European membrane society

Sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických procesech širokého spektra výrobních odvětví. Rozvoj založené platformy je proto předpokladem propojení výzkumných a vzdělávacích subjektů s výrobní sférou a dalšími institucemi, zabývajícími se technologiemi pro trvale udržitelný rozvoj společnosti.