Czemp

Česká membránová platforma
WSP 2022Publikace CZEMPZařízeníMembrána

Filtrovat subjekty

AKADEMIE VĚD ČR

Sféra: 
Akademická sféra
Členství v CZEMP: 
Ano

AV ČR je veřejná neuniverzitní instituce České republiky, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť věnujících se převážně základnímu výzkumu. AV ČR provádí koncepční politiku vědy a výzkumu, je začleněna do národních i mezinárodních výzkumných programů, podporuje spolupráci s aplikační sférou a rozvoj vzdělanosti a kultury.