Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Vzdělávací kurz "Řízení lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji"

18. duben 2012 - 15:20 -- czemp
Kategorie článku: 

CZEMP pro své členy pořádá vzdělávací kurz s názvem „Řízení lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji“. Kurz se koná dne 24. 5. 2012, Hvožďanská ulice čp. 3, Praha – Chodov od 9:00 do 17:00 hodin.

Členům platformy nabízíme 8 volných míst. Předpokládáme účast jedné osoby z jednoho partnerského subjektu s tím, že o zařazení účastníků rozhodne okamžik přihlášení, tedy prvních 8 přihlášených. Účast na vzdělávacím kurzu je pro členy platformy bezplatná, kurzovné hradí CZEMP. V rámci této vzdělávací aktivity je účastníkům dále také hrazeno stravné a cestovné. Oběd pro účastníky kurzu je zajištěn v nedaleké restauraci Sphera (cca 5 min. pěší chůze). Cestovné bude proplaceno účastníkům kurzu po předložení jízdenek z hromadné dopravy.

Podrobný obsah celodenního kurzu je následující:

I. ROLE A ÚLOHA MANAŽERA VE V A V
• požadavky kladené na manažera
• manažer vs. výzkumník (případová studie)
• manažerské role
• profesionální kompetence (test)
• moc, vliv a autorita
• řízení sebe sama
• klíčové úkoly manažera v řízení lidských zdrojů ve V a V (brainstorming)

II. MANAŽER LEADREM
• diagnostika vlastního stylu vedení (Test GRID, Test stylů a adaptability vedení)

Situační vedení (výukový film)
• metody a kdy je využít
• přikazování
• přesvědčování
• delegování
• koučování

Motivace podřízených
• finanční a nefinanční motivace
• od motivace k zapojení
• význam uznání, zapojení, odpovědnosti a úspěšnosti
• vztah pracovní spokojenosti a efektivity práce

Motivační rozhovor – každodenní příležitost manažera (trénink modelových situací)
• cíle a funkce
• typ rozhovoru - řízený, volný
• příprava – hledání potřeb pracovníka
• vedení motivačního pohovoru
• umění naslouchat
• výstupy rozhovoru a jejich využití při hodnocení podřízených

III. MANAŽER HODNOTITELEM PRÁCE SVÝCH LIDÍ

Vliv hodnocení na motivaci lidí
• vztah hodnocení a odměn, kariérního růstu
• zvyšování samostatnosti a vnímání odpovědnosti pracovníků

Hodnotící pohovor (tréning modelových situací)
• příprava ze strany hodnotitele a hodnoceného
• správné vedení průběhu pohovoru
• vyhodnocení pohovoru
• materiály k hodnotícímu pohovoru a jak je používat
• význam a technika poskytování zpětné vazby
• aplikace výsledků pohovoru do praxe a jejich ověřování (jak zabránit formalismu)

Komunikace při hodnotícím pohovoru (trénink)
• umění naslouchat a klást otázky
• využití asertivních technik při vznášení a přijímání kritiky
• řešení krizových situací, které mohou vzniknout při pohovoru (agrese, nátlak, manipulace, pláč, hysterie)

IV. SHRNUTÍ, AKČNÍ PLÁN A ZÁVĚR
 

Zájemci o účast na kurzu se přihlaste na e-mail: lenka.buchtova@czemp.cz  nejpozději do 30. 4. 2012. Vaše účast Vám bude obratem potvrzena/nepotvrzena vzhledem k omezenému počtu osob. Neváhejte využít speciální nabídky pro členy platformy. V případě, že nabídku nevyužijete osobně, můžete ji nabídnout pracovníkovi zodpovědnému za oblast lidských zdrojů ve Vaší organizaci.

Přidat komentář

Filtrované HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Tento test má za úkol vyzkoušet zda jste skutečný uživatel a zabránit spamovacím robotům v jejich aktivitě.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(z)czemp.cz

...