Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2019Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

CZEMP zmapovala stav výuky membránových procesů na technických vysokých školách v ČR

24. říjen 2012 - 10:02 -- czemp

Česká membránová platforma provedla v rámci svých aktivit podrobné mapování stavu výuky membránových procesů na technických vysokých školách v České republice. V obsáhlém dokumentu najdou zájemci o membránovou problematiku shrnutí jednotlivých stupňů studia, přehled technických a přírodovědných vysokých škol v ČR a detailní pohled na nabízené programy a obory jednotlivých vysokých škol. Součástí je rovněž souhrn sylabů a závěrečných prací týkajících se membránových procesů. V přílohách nechybí podrobný popis výuky na vybraných vysokých školách v ČR. Po mapování stavu výuky pokračuje CZEMP v aktivitách v oblasti vzdělávání a popularizace membránových procesů zpracováním výukového modulu představujícího soubor přednášek na jednotlivých vysokých školách.

Česká republika se v současné době potýká s nedostatkem vysoce kvalifikované pracovní síly, a to především ve vazbě na strukturu české ekonomiky v technicky a přírodovědně orientovaných oborech. Rozvinuté terciární vzdělávání ve všech jeho stupních představuje základní nezbytnou podmínku rozvoje jakéhokoliv průmyslového odvětví. Tento požadavek vystupuje dále do popředí v případě vysoce technologicky vyspělých, někdy též populárně nazývaných „high tech“ technologií s vysokou přidanou hodnotou produkce. Tyto technologie tvoří páteř ekonomiky průmyslově rozvinutých států. Membránové procesy rozhodně patří do této skupiny technologií. Úroveň a typ vzdělávání v této oblasti je navázán na způsob jejich uplatnění a stupeň rozšíření v průmyslové praxi.

Z detailního průzkumu situace mezi jednotlivými vzdělávacími institucemi v ČR vyplynulo, že v tomto okamžiku lze vzdělávání charakterizovat jako značně nesourodé. Charakteristická je absence uceleného systému a cílené strategie, která by posluchačům poskytla odpovídající teoretický základ, na který by navázaly detailní informace v jednotlivých specifických směrech tohoto širokého multidisciplinárního oboru. Tato situace představuje jednu z významných překážek dalšího rychlého rozvoje tohoto mladého dynamického oboru s velkou perspektivou řešení řady problémů naší technologicky vyspělé společnosti. Proto Česká membránová platforma o.s., která si klade za cíl rozšiřování a propagaci membránových procesů v rámci České republiky, tomuto problému věnuje zaslouženou pozornost.

Role CZEMP v oblasti vzdělávání je významná a zasahuje do řady oblastí. Nelze očekávat, že by platforma přímo suplovala roli vzdělávacích zařízení na různých úrovních, ale může jim poskytnout podporu a koordinovat jejich aktivity. Největší přímou roli platformy lze spatřovat v oblasti propagace, popularizace oboru a celoživotního vzdělávání, které rozšíří základní informaci o roli membránových procesů v rozvoji technicky vyspělých společností a o perspektivě uplatnění absolventů tohoto konkrétního oboru v praxi. Další významná role platformy v budoucnu spočívá v poskytování podpory tomuto vzdělávacímu oboru ve smyslu vzdělávacích materiálů, které vznikají v rámci jejích širších aktivit a ve zprostředkování případných přednášejících pro specializované přednášky či výukové moduly. Jsou plánovány informační návštěvy a semináře na středních školách, orgánech státní a komunální správy a u vhodných podnikatelských subjektů. Na vhodně zvolená témata budou rovněž organizovány pravidelné odborné semináře, workshopy jak pro laickou veřejnost, tak i pro konkrétní subjekty. Ty by se v budoucnu měly stát základním mechanismem zvyšování kvalifikace pracovníků formou celoživotního vzdělávání. Vedle těchto aktivit však bude i nadále poskytovat podporu institucím terciárního vzdělávání v oblasti zprostředkování studijních materiálů, odborných praxí a stáží. Přímou podporou těchto aktivit je projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky pod názvem „Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti“ (ARoMem), řešený v rámci OP VK, Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj; Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě (vyhlášeno MŠMT). Projekt je realizován v období 2011 – 2014.

Celé téma výuky membránových procesů na technických vysokých školách v České republice je detailně popsáno v přiloženém dokumentu.

Přidat komentář

Filtrované HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...