Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2022Publikace CZEMPMEMPROPO 2022ZařízeníWSP_2022Membrána

8. mezinárodní konference o nanofiltraci organických rozpouštědel

Konference
14. březen 2022 - 16. březen 2022
Země konání: 
Zahraničí
Místo konání: 
Rennes, Francie

První workshop věnovaný tématu filtrace organických rozpouštědel se konal v roce 2006 v belgické Lovani. Organizace byla v rukou společností VITO a KU Leuven, které byly v této oblasti aktivní od samého začátku. Cílem bylo stimulovat výměnu nápadů mezi výzkumnými pracovníky z akademické sféry a průmyslem, kteří se zajímají o tuto novou a vysoce potenciální vznikající oblast membránových technologií. Tento první workshop, který měl asi 100 účastníků, 50/50 průmysl / akademická obec, prokázal splnění stávající potřeby.

Druhou konferenci v Lovani v roce 2008 uspořádala KU Leuven jako XXV. Letní školu Evropské membránové společnosti. V roce 2010 Imperial College, další velmi důležitý hráč v oboru, uspořádala třetí konferenci v Londýně pod názvem 3. mezinárodní konference nanofiltrace organických rozpouštědel (OSN). V roce 2013 se RWTH Aachen University dobrovolně zorganizovala 4. verzi konference: OSN2013. Vyvinuli také logo konference, které jsme se rozhodli ponechat pro příští konference. Od OSN2010 jsou tyto mezinárodní konference rovněž podporovány a částečně sponzorovány Evropskou membránovou společností (EMS). Konference OSN, která oceňuje tuto cennou podporu, poskytuje členům EMS speciální slevu.