Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2021Publikace CZEMPWorkshop studentských prací 2020ZařízeníMembrána

News

14.09.2021 - 14:30 | News
www.mempur.cz

Po osmnácti měsících jsme opět mohli upořádat akci prezenční formou a jsme velmi rádi, že tou akcí byl právě třetí ročník konference MEMPUR - membránové procesy pro udržitelný rozvoj, která se konala ve dnech 6. – 7. září 2021 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Konference se zúčastnilo 94 účastníků a bylo prezentováno 24 krátkých přednášek, 4 plenární přednášky a 16 posterů.

17.08.2021 - 09:17 | News

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obhájila držitelství ocenění HR Award, které nejenom na vysoké mezinárodní úrovni dokladuje dobrou práci s lidskými zdroji, ale také činí UJEP atraktivní na poli světového výzkumu.

17.06.2021 - 08:59 | News, Vzdělávání, Semináře

Dne 21. června 2021 se bude v Technologickém centru AV ČR,  Ve Struhách 27, Praha 6 konat informační seminář Program Horizont Evropa - připravované výzvy v oblasti Klastrů 4, 5 a 6, který se zaměří na možnosti financování  špičkových inovačních projektů z evropského programu Horizont Evropa. Účastníci získají přehled o struktuře programu H2020 a o možnostech zapojení do něj s důrazem na zaměření České membránové platformy. Seminář je bez poplatků, náklady jsou hrazeny z projektu CZERA 3: Česká republika v evropském výzkumném prostoru (zadavatel: MŠMT).
Seminář je bez poplatků, náklady jsou z projektu CZERA 3: Česká republika v evropském výzkumném prostoru (zadavatel: MŠMT).

Pro účast na semináři se registrujte ZDE

20.04.2021 - 10:46 | News

Devátý ročník Workshopu studentských prací se uskuteční 24. listopadu 2021 v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem. Letošní ročník workshopu bude, stejně jako v minulém roce rozšířen o téma úpravy a recyklace odpadních vod, které je v současné době otázkou soustřeďující na sebe celosvětovou pozornost. V roce 2020 se s ohledem na pandemickou situaci workshop studentských prací uskutečnil on-line, ale věříme, že letošním roce se již opět potkáme a navážeme na tradici osobních setkání a předávání zkušeností mezi prezentujícími autory a odbornou komisí.

Zájemcům nabízíme možnost prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových i dizertačních prací a výsledky studentských odborných praxí/stáží zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů a úpravy a recyklace odpadních vod formou ústních prezentací a posterů. Kvalitu prací bude hodnotit komise složená z odborníků z oblasti membránových procesů pod vedením Ing. Pavla Izáka, Ph.D., DSc. (Institute of Chemical Process Fundamentals AS CR, v.v.i.).

K účasti na WSP 2021 se registrujete vyplněním formuláře.

Termín pro zasílání abstraktů je 17. října 2021 na adresu conference@czemp.cz
K zaslání abstraktů využijte přiložené vzory níže.

20.04.2021 - 10:08 | News
http://cps.utb.cz/cs/

Na podzim se uskuteční již sedmý ročník workshopu MEMPROPO 2021. Počátky tohoto workshopu spadají do období projektu KUSmem, který byl realizován z programu Komplexní udržitelné systémy na Ministerstvu zemědělství. V prvních čtyřech ročnících workshopu v letech 2015 až 2018 se prezentovaly většinou výsledky projektu KUSmem. Ten se zaměřoval z větší části na využití membránových technologií v potravinářském průmyslu. Česká membránová platforma spolu s Českou technologickou platformou pro potraviny při PK ČR byly v rámci projektu KUSmem garanty propagace výsledků projektu. 

09.04.2021 - 09:40 | News
www.mempur.cz

Ve dnech 6 - 7. září 2021 se bude konat tradičně na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice již třetí ročník konference MEMPUR - membránové procesy pro udržitelný rozvoj, na který bychom vás velmi rádi pozvali.

Krátce

NOVINKY:

15.8.2021
5. ročník Mezinárodní konference MELPRO se uskuteční 9. - 12. října 2022 v Praze.

15.4.2021
Workshopu studentských prací 2021 se uskuteční 24. listopadu 2021 ve Stráži pod Ralskem.

15.4.2021
7. ročník workshopu MEMPROPO - Membránové procesy v potravinářství se uskuteční 14.října 2021 v Centru olymerních systémů na UTB ve Zlíně.

15.02.2021
Konference MEMPUR 2021 se uskuteční ve dnech 6.-7.9.2021 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

29.10.2020 
Program konference MELPRO 2020 byl zveřejněn na webových stránkách konference spolu se seznamem posterů.

21.10.2020 
Dnes se konal osmý ročník Workshopu studentských prací, který se poprvé uskutečníl online. Oceněnými studenty se stali:
Bc. Kristýna Idžakovičová z VŠCHT Praha
Ing. Zuzana Gončuková z TUL
Ing. Evren Boyraz z TU Liberec
Lukáš Šatura z VŠCHT Praha

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů!


Vyzkoušejte samostudijní kurz o Membránových procesech.


KALENDÁŘ AKCÍ CZEMP:
(více informací o akcích zde)

15.10.2020
Workshop Membránové procesy v potravinářství 2020

21.10.2020
Workshop studentských prací 2020

8 - 11.11.2020
Mezinárodní konference MELPRO 2020


Členským subjektům CZEMP nabízíme možnost prezetace jejich aktivit a akcí z oblasti membránových procesů a zveřejnění informací o volných pracovních místech na našich stránkách a v newsletteru. Kontatujte nás a váš příspěvek rádi zveřejníme na webu, v kalendáři akcí a na facebooku.

 

Buďte ve spojení s CZEMP i na facebooku a youtube.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz